Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok

11. 8. 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok (Uradni list RS št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017)

Predmet razpisa so programi pomoči, svetovanja in oskrbe ogroženih, ranljivih romskih  skupin. 

Predmet razpisa so vsebine, ki se nanašajo na spolno vzgojo, skrb za splošno in osebno higieno, kontracepcijo, samopregledovanje dojk, zdravstveno, socialno in pravno  varstvo mladoletnih mater in njihovih otrok, vlogo ženske v povezavi z njenimi pravicami o odločanju o rojstvu, odnosu do  in vzgoji otrok. Posebna pozornost  se nameni pogostim nosečnostim in splavom mladoletnih deklet  ter kroničnim  boleznim dihal majhnih otrok. 

Cilji razpisa so: 
  1. povečanje ozaveščenosti in izobrazbe o tveganju v nosečnosti mladoletnih deklic,
  2. zmanjšanje števila nosečnosti mladoletnih deklic,
  3. zvišanje števila Rominj z izbranim ginekologom,
  4. krepitev in razvoj programov pomoči, osredinjenih na  zdravje romskih  mladostnic,  žensk in otrok
  5. opolnomočenje navedenih skupin, opozarjanje na zdravju škodljive življenjske sloge,  ustvarjanje podpornih okolij, 
  6. zagotoviti večjo dostopnost svetovalnih razgovorov in nudenja pomoči napotitev na ustrezne institucije, spremljanje (ko je to potrebno) in informiranje,
  7. vzpostaviti in vzdrževati medsebojno sodelovanje med različnimi institucijami z namenom učinkovitejšega in hitrejšega reševanja problemov terensko delo in svetovalna pomoč na mestih, kjer se romske  mladostnice,  ženske in otroci nahajajo z namenom doseganja skrite populacije;
  8. ustvarjanje novih zamisli.

Rok za prejem ponudb: ponudb 28. 8. 2017 do 12.00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje