Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021

11. 8. 2017
Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017–2021 (Uradni list RS št. 43/2017 z dne 11. 8. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017–2021 zaposlenih strokovnih  delavcev  z  namenom  zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti, s čimer se uresničuje trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo (skladno s specifičnim ciljem prednostne naložbe 8.2 in prednostne osi 8 OP EKP 14 – 20).

Namen javnega razpisa je zagotavljanje spodbud za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb,  starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih. 
Z ukrepom bodo ustvarjeni pogoji za opravljanje pripravništva, kjer so delovne izkušnje obvezne za pridobitev poklica. Skozi namen javnega razpisa se uresničuje podpora mladim za izvajanje inovativnih projektov, ki omogočajo večjo zaposljivost te ciljne skupine brezposelnih, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri iskanju zaposlitve.

Za namen izvajanja projekta Mladi za mlade 2017-2021 je v okviru javnega razpisa predvidena zaposlitev 29 strokovnih delavcev (vzhod 12, zahod 17; skupaj  29)  pri  izvajalcu  projekta  za  obdobje  trajanja projekta za polni delovni čas.
Cilj javnega razpisa je zagotoviti spodbude za zaposlovanje mladih diplomantov 2. bolonjske stopnje (oziroma univerzitetnih programov po starih programih) na področju športne vzgoje (za delo z dijaki ali študenti) ali kineziologije (za delo s študenti), ki so ob vstopu v projekt stari do vključno 29 let, kot iskalci prve zaposlitve ali kot brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj en mesec (v nadaljevanju strokovni delavec), ter preko pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj razviti ustrezne kompetence za krepitev njihove dolgoročne zaposljivosti.

  • Prvi rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 25. 8. 2017.
  • Drugi rok za oddajo prijav za dodelitev sredstev je 22. 9. 2017

Izvajalec razpisa: Zavod za šport Republike Slovenije Planica