Show menu

Javni razpis za izvedbo projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito"

22. 8. 2017
Javni razpis za izvedbo projekta "Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito", št. 430-676/2017 (Uradni list RS št. 44/2017 z dne 18. 8. 2017)

Predmet javnega razpisa je izvajanje pomoči pri nastanitvi  in  oskrbi  prosilcev  za  mednarodno zaščito, ki so nastanjeni   azilnem domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Predmet javnega razpisa obsega izvajanje dveh vsebinskih  sklopov  ter  zagotavljanje povezanega  in usklajenega sodelovanja vseh oseb, ki bodo izvajale ta vsebinska sklopa:
  • vsebinski sklop 1: Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev  za  mednarodno  zaščito, pomoč  pri  uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija;
  • vsebinski sklop 2: Aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa.
Projekt se bo pričel izvajati s 1. 1. 2018 in se bo izvajal do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Rok za prejem ponudb: 04. 10 2017 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve