Show menu

Sprememba (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

28. 8. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

V Javnem razpisu za sofinanciranje projekta vzpostavitve modela ocene tveganja na delovnih mestih, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41/17 z dne 28. 7. 2017, se 1. točka poglavja »6.1 Upravičen prijavitelj« razširi na način, da se lahko na javni razpis poleg prijaviteljev, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti Q 86.10 Bolnišnična zdravstvena dejavnost, prijavijo tudi prijavitelji, ki imajo registrirano dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti »Q 86.21 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost ali Q 86.22 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost, pri čemer za te dejavnosti ni potrebno, da so registrirane kot glavne dejavnosti pravne osebe«.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti