Show menu

Sprememba - Slovenski regionalno razvojni sklad (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

28. 8. 2017

Sprememba (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji – BP, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 5 z dne 3. 2. 2017 (Ob-1225/17).

V 1. poglavju javnega razpisa se v 4. točki spremeni skupna višina razpisanih ugodnih razvojnih posojil za projekte na problemskih območjih, ki po novem znaša 12.160.000,00 EUR. Povečajo se sredstva za problemsko območje Pokolpje, ki po novem znaša 4.320.000,00 EUR. 

Razdelitev sredstev po upravičenih problemskih območjih 

z visoko brezposelnostjo je sledeča:


Problemsko območje Višina posojil
Maribor s širšo okolico 3.510.000,00 EUR
Pokolpje 4.320.000,00 EUR
Hrastnik, Radeče, Trbovlje 1.620.000,00 EUR
Pomurje 2.710.000,00 EUR
V 3. poglavju javnega razpisa se 1. točka po novem glasi:
»1. Roki za oddajo prijav so: 6. 3. 2017, 3. 4. 2017, 1. 5. 2017. 1. 6. 2017, 1. 7. 2017, 1. 9. 2017, 15. 10. 2017 in 30. 11. 2017.«

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/