Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene«

28. 8. 2017
Javni razpis za izbor izvajalcev operacij »Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene« (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki.

Namen javnega razpisa prvi sklop
Namen prvega sklopa javnega razpisa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake.
Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč, v vsaki kohezijski regiji po eno središče (eno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenije (KRVS) in eno v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (KRZS) omogočili povezovanje akterjev.
Naloga središča je koordiniranje aktivnosti pri delu z nadarjenimi dijaki, krepitev podpornega okolja, razvoj pedagoških modelov in drugih oblik dela za nadaljnji razvoj kompetenc ter karierne orientacije nadarjenih. Podrobneje so zahtevane aktivnosti v okviru javnega razpisa zapisane v točki 2.6 tega javnega razpisa.

Namen javnega razpisa drugi sklop
Namen drugega sklopa javnega razpisa je pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo so delovala z obema izbranima središčema. Podrobneje so zahtevane aktivnosti v okviru javnega razpisa zapisane v točki 2.6 tega javnega razpisa.

Rok za prejem ponudb: 29.09.2017 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport