Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe ...

28. 8. 2017
Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju občin Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki se financira iz proračunskih sredstev (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Predmet javnega razpisa: dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam, za območje občin Trnovska vas in Sveti Andraž v Slovenskih goricah, za izvajanje:
  • dejavnosti javne veterinarske službe za izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letu (letna odredba), ki se opravlja v okviru mreže javne veterinarske službe in se financira iz proračuna UVHVVR, razen za izvajanje posebnih koncesij;
  • ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizaciji ob zagotavljanju najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;
  • nepretrgane veterinarske dejavnosti za terensko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina.

Začetek in trajanje koncesije: koncesijska pogodba z izbrano veterinarsko organizacijo se sklene po pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja in se sklepa za obdobje do 30. septembra 2020.

Rok prijav je odprt do dne 6. 9. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin