Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«

28. 8. 2017
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog« (Uradni list RS št. 45/2017 z dne 25. 8. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za Razvoj in nadgradnjo mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (v nadaljevanju: PD) in novih psihoaktivnih snovi (v nadaljevanju: NPS). Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.
Izvedbena faza projekta bo potekala z vzpostavitvijo in delovanjem strokovnih multidisciplinarnih timov, ki bodo izvajali programe preprečevanja uporabe 
PD in NPS in programe za namen zmanjševanja škode zaradi PD in NPS na terenu, in sicer predvidoma v obdobju od 2017 do 2022.

Namen javnega razpisa
V skladu z OP 2014–2020 gre v okviru javnega razpisa za ukrep, ki predvideva razvoj oziroma nadgradnjo in izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode, ki se bodo izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada (ESS) za sofinanciranje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode za uporabnike PD in NPS, ki tvegajo socialno izključenost zaradi različnih razlogov, s ciljem opolnomočenja in povečanja zmožnosti socialnih in osebnih kompetenc.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje

Rok za prejem ponudb 12. 9. 2017 do 10.00.