Show menu

Sprememba Dodatnega javnega razpisa za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«

4. 9. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017) Dodatnega  javnega razpisa za izbor izvajalcev programa »Zdrav  življenjski slog 2017–2018«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45 z dne 25. 8. 2017.

V javnem razpisu se spremeni 5. točka »Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis«, ki se sedaj glasi:
»Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 398.790,30 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
za proračunsko leto 2017: 148.113,03 EUR, od tega:
  • za vzhodno kohezijsko regijo 114.150,36 EUR, od tega: 91.320,29 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in 22.810,27 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
  • za zahodno kohezijsko regijo 33.962,68 EUR, od tega: 27.170,14 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in 6.792,54 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %); 
  • za proračunsko leto 2018: 250.677,27 EUR, od tega: za vzhodno kohezijsko regijo 114.934,44 EUR, od tega: 91.947,55 EUR s PP 150060 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-EU (80,00 %) in 22.986,89 EUR s PP 150062 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
  • za zahodno kohezijsko regijo 135.742,82 EUR, od tega: 108.594,26 EUR s PP 150061 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-EU (80,00 %) in 27.148,56 EUR s PP 150063 – PN9.1-Opolnomočenje ciljnih skupin-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).«
V ostalem besedilu ostane Dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«, nespremenjen in v veljavi.

Rok prijave na razpis: 8. 9. 2017.

Izvajalec razpisa: Zavod za šport Republike Slovenije Planica