Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017)

4. 9. 2017
Obvestilo (Uradni list RS št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017)

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 21. 7. 2017 v Uradnem listu RS, št. 40/17 objavilo Javni razpis za izvedbo medijske kampanje, namenjene državljanom tretjih držav in organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-718/2017, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/ , zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, z dne 24. 8. 2017.“

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve