Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela

4. 9. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov "Razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela (Uradni list RS št. 47/2017 z dne 1. 9. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki so del nacionalnega projektnega partnerstva, kot določeno v poglavju 6 in 7 (v nadaljevanju: projektov) in ki bodo s projektnimi vsebinami vplivali na vzpostavitev celostnega modela podpornih storitev pri prehodu mladih s posebnimi potrebami na trg dela in pripomogli k vzpostavitvi podporne mreže z vključenimi prevladujočimi deležniki s področja izobraževanja in trga dela.
V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah RS.

Ciljna skupina, ki bo obravnavana v okviru tega javnega razpisa, je navedena v poglavju 5 tega javnega razpisa. Vključitev oseb iz ciljne skupine v projekte je prostovoljna in brezplačna.

Namen javnega razpisa je s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela.

Rok za oddajo vlog: 2. 10. 2017 do 15. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti