Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

11. 9. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 48/2017 z dne 8. 9. 2017) Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 18 z dne 14. 4. 2017 (Ob-1993/17), v katerega je vključena naslednja sprememba:
Prvi stavek 1. točke 3. poglavja javnega razpisa »Roki in način prijave« se po novem glasi »Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 16. 10. 2017.«

Ostalo  besedilo  javnega  razpisa  ostane  nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad