Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017)

18. 9. 2017
Ministrstvo za notranje zadeve je 18. 8. 2017 v Uradnem listu RS, št. 44, objavilo Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«, št. 430-676/2017, ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev  proračuna Republike  Slovenije – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije  predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu MNZ: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javna razpisi“, MNZ objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 11. 9. 2017“.


Rok za prejem ponudb: 04.10.2017 do 15:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/3291040.php/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2704