Show menu

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji

18. 9. 2017
Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – JPR-Romi-2018 (Uradni list RS št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017)

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi, izvedenih v letu 2018.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, je 92.115 evrov.

Rok za oddajo ponudb: 20. 10. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo