Show menu

Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo

18. 9. 2017
Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo, ki jih bo v letih 2018–2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka JCPR-DIGIP-UGU-2018-2019 (Uradni list RS št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017)

Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2018 do vključno 2019.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 230.000,00 evrov.

Rok za oddajo ponudb: 16. 10. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo