Show menu

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018

18. 9. 2017
Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018 (Uradni list RS št. 50/2017 z dne 15. 9. 2017)

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje gostovanj pri nekdanjih in sedanjih vodjah ERC projektov zunaj Republike Slovenije, ki so že izvedli ali trenutno izvajajo znanstvenoraziskovalne projekte ERC (Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant) na področju katerekoli znanstvene vede. Gostovanja raziskovalcev iz Slovenije (v nadaljevanju: gostujoči raziskovalec) trajajo najmanj tri in največ šest mesecev s pričetkom v letu 2018.

Cilj javnega razpisa je sodelovanje z nekdanjim ali sedanjim vodjo ERC projekta in s tem razvijanje usposobljenosti za pripravo lastnega projekta. Iz tega izhaja zaključni cilj javnega razpisa, t.j. prijava znanstvenoraziskovalnega projekta na razpis ERC, vendar znotraj obdobja prvih dveh istovrstnih razpisov ERC po zaključku gostovanja

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok za oddajo ponudb: 12. 12. 2017 do 15.00 ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/ERCFellowship/razpisi/17/razpis-ERC-2018.asp