Show menu

Sprememba SK75 2017 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

25. 9. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

Javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo SK75 2017 – Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/17 z dne 17. 3. 2017, Ob-1706/17.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:5. Višina razpisanih sredstev: višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK75 po tem razpisu v letu 2017 znaša največ do 900.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK75 je  75.000 EUR.

Rok za prijavo: 6. 10. 2017

Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški sklad

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=55