Show menu

Sprememba JR ESS PDZM 2016–2020 (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

25. 9. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017) Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017.

1) Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije za zaposlitev iz sredstev namenjenih za leto 2017 (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za oddajo vlog :15. 11. 2017.

b) Vključitev v posamezne izobraževalne module za delo v kulturi (točka 22.7. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo: 20. 10. 2017.
Prijava preko standardiziranega e-obrazca objavljenega na spletni strani JSKD (www.jskd.si).

2) Spremembe:
Razpisnik spreminja dodatne pogoje iz točke 5.3. zgoraj navedenega razpisa, navezujoč se na točko 10 »Število možnih vključitev brezposelnih oseb«, in sicer tako, da se doda nova alineja, ki opredeljuje, da je možna zaposlitev največ ene brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnost

http://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm