Show menu

Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe

25. 9. 2017
Javni razpis za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (Uradni list RS št. 52/2017 z dne 22. 9. 2017)

Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako leto med 16. in 22. septembrom. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta občine v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018 (v nadaljevanju ETM 2018). Javni razpis je namenjen za izvedbo naslednjih treh vrst aktivnosti: A – »PARK (irni) dan«, B – »Pešbus« in C – »Vključevanje  lokalnega  gospodarstva  v  promocijske aktivnosti ETM«.

Občina lahko prijavi samo en program oziroma celovit projekt, v katerega vključi po največ eno kategorijo iz vsake vrste aktivnosti (npr. v primeru A ali A1 ali A2; v primeru B ali B1 ali B2 ali B3 ali B4; v primeru C ali C1 ali C2 ali C3 – izbor ene izključuje ostale) in jih sestavi v program oziroma celovit projekt (npr. A1, B3, C2)

Rok za prejem vloge na javni razpis je do 7. 11. 2017 do 12. Ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor