Show menu

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije ...

2. 10. 2017
Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019 – oznaka razpisa JR-Promocija SJ-2018–2019 (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Predmeta razpisa sta:
  • Promocija jezikovnih virov in tehnologij in
  • Izvedba projekta Wikivir, Slovensko leposlovje na spletu.

Izbrane projekte bodo izvajalci izvedli v letih 2018 in 2019.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za dvoletni razpis, je 139.576,00 evrov.
Razpis bo trajal od 29. 9. do 30. 10. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstva za kulturo 

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1844