Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

2. 10. 2017
Obvestilo (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Slovenski regionalno razvojni sklad zapira Javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Pomurju, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 1. 4. 2016 (Ob-1841/16).

Slovenski regionalno razvojni sklad zapira Javni razpis za garancije bančnim kreditom za srednje velika podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Zasavju, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 24 z dne 1. 4. 2016 (Ob-1845/16).

http://www.regionalnisklad.si/razpisi/rgs