Show menu

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

2. 10. 2017
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 10. 2017 do vključno 10. 1. 2018 do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano