Show menu

Obvestilo (Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije)

2. 10. 2017
Obvestilo (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja:
  • Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča (rok za oddajo ponudb 13. 10. 2017, do 12. ure);
  • Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin