Show menu

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

2. 10. 2017
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017)

Namen javnega razpisa je omogočiti večjo uporabo IKT opreme in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij na VIZ z namenom omogočanja kvalitetnejšega in izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa.

Ciljne skupine, h katerim so usmerjene dejavnosti, ki bodo sofinancirane na podlagi tega javnega razpisa, so mladi (učenci, dijaki) ter strokovni delavci (učitelji). 

Končni cilj informatizacije VIZ je, da bi z uporabo IKT opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje, in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi e-storitvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo  usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.

Rok za prejem vlog za dodelitev sredstev je do dne 22. 10. 2017 do 24. ure.

Izvajalec razpisa: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

http://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/