Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja ...

9. 10. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 6. 10. 2017)

Javnega razpisa za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50/17, z dne 15.  9. 2017, objavlja naslednje spremembe:


Izvajalec razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije