Show menu

Sprememba Javnega razpisa - SPOT REGIJE 2018–2022

9. 10. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 6. 10. 2017) Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018–2022, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 29. 9. 2017.

V Javnem razpisu za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – spot regije 2018–2022 se:
  • v  prvem  odstavku  24.  točke  javnega  razpisa »Razpoložljivost razpisne dokumentacije« spremeni povezava na spletno stran agencije, in sicer se po novem 
  • pravilno glasi:»http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila«
  • v prvem odstavku 25. točke javnega razpisa »Dodatne informacije« spremeni elektronski naslov, na katerega lahko vlagatelji posredujejo pisna zaprosila agenciji, in sicer tako, da se pravilno glasi:»SPOTregije@spiritslovenia.si«.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija