Show menu

Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020

9. 10. 2017
Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov v obdobju od 2018 do 2020 (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 6. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja (MRS), ki jih izvajajo nevladne organizacije (NVO), registrirane v Republiki Sloveniji.

Cilj MRS je prispevati k odpravi revščine in zmanjšanju neenakosti ter pospeševanju trajnostnega razvoja na družbenem, gospodarskem in okoljskem področju v partnerskih državah. RS z MRS prispeva k bolj uravnoteženemu in pravičnemu svetovnemu razvoju ter prevzema soodgovornost za odpravo revščine in uresničevanje trajnostnega razvoja.

Rok za oddajo vlog: 3. 11. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zunanje zadeve