Show menu

Javni razpis za podukrep 6.3Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

16. 10. 2017
Javni razpis za podukrep 6.3Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD z namenom njihovega ohranjanja in razvoja. S podukrepom želimo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost majhnih kmetij.
S podukrepom želimo prispevati tudi k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, preprečevanju zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Rok za prejem ponudb: 31.01.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano