Show menu

Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«

16. 10. 2017
Javni razpis za izbor operacij »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam projekta.

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 20. 11. 2017 do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje