Show menu

Javni razpis za podelitev javnih pooblastil za izvajanje monitoringa stanja okolja

16. 10. 2017
Javni razpis za podelitev javnih pooblastil za izvajanje monitoringa stanja okolja (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)

Predmet razpisa je podelitev javnih pooblastil za izvajanje:
  1. monitoringa kemijskega in ekološkega stanja voda ter stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami ter
  2. monitoring stanja tal.

Rok za oddajo vlog 27. 10. 2017 do 10. ure

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor