Show menu

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018

16. 10. 2017
Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2018 (Uradni list RS št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017)

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:
  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,
  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,
  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

Zadnji rok za oddajo je 13.11.2017. 

Izvajalec razpisa: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS

http://www.fiho.si/?id=razpis11.php