Show menu

Sprememba Javnega razpisa»Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0«

23. 10. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 57/2017 z dne 17. 10. 2017) Javnega razpisa»Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 2.0«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/17 z dne 7. 7. 2017.

V točki 6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago se tabela v prvem odstavku nadomesti s tabelo:

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.045.389,08 EUR, in sicer:Proračunska postavka Regija % Leto 2017 Leto 2018 Skupaj
MGRT - 160057 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les
V 14-20-EU

V 78,1% 443.064,02 EUR 3.495.862,09 EUR 3.938.926,11 EUR
MGRT - 160058 PN 3.1 – Snovna in energetska učinkovitost – les
Z 14-20-EU
Z 21,9% 180.091,82 EUR 926.371,15 EUR 1.106.462,98 EUR
Skupaj: 100 % 623.155,84 EUR 4.422.233,24 EUR 5.045.389,08 EUR
Besedilo v četrtem odstavku te točke se nadomesti z naslednjim:
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
  • leto 2017: 623.155,84 EUR
  • eto 2018: 4.422.233,24 EUR.

Izvajalec razpisa:Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo