Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« ...

23. 10. 2017
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti »Izgradnja brezžičnih omrežij« in dejavnosti »Nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve 
IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Izvajalec razpisa: Akademska raziskovalna mreža Slovenije

http://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/