Show menu

Obvestilo o objavi Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018

23. 10. 2017
Obvestilo o objavi Rednega letnega javnega projektnega  razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2018 (JPR–MV–2018) (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Rok za prejem ponudb: 20.11.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1846