Show menu

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti

23. 10. 2017
Obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor večletnih kulturnih projektov na področju umetnosti, ki jih bo v letih 2018–2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR-VP-18-21 (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Rok za prejem ponudb: 20.11.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo