Show menu

Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«

23. 10. 2017
Drugi javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Rok za prejem ponudb: 12. 12. 2017 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano