Show menu

Prvi javni razpis za »Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

23. 10. 2017
Prvi javni razpis za »Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.

Rok za prejem ponudb: 12. 12. 2017 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/