Show menu

Drugi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

23. 10. 2017
Drugi javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

Rok za prejem ponudb: 12. 12. 2017 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano