Show menu

Izbor projekta javnega razpisa za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«

23. 10. 2017
Izbor projekta javnega razpisa za izvedbo projekta »Opismenjevanje in učna pomoč za prosilce za mednarodno zaščito«, (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017) št. 430-398/2017, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/17, pod objavo št. Ob-2764/17, z dne 28. 7. 2017 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Predmet javnega razpisa je izvedba projekta, ki je namenjen prosilcem za mednarodno zaščito in obsega:
  • opismenjevanje oseb, ki so nepismene, slabo opismene ali nepismene v latinici,
  • osnovno konverzacijo z namenom doseganja funkcionalnega razumevanja slovenskega jezika,
  • nudenje učne pomoči otrokom in mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni program.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2682