Show menu

2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018«

23. 10. 2017
2. dodatni javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2017–2018« (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

S pomočjo dodatne športne aktivnosti, ki jo ponuja program, aktivno vključiti več kot 30 % osnovnošolske populacije na OŠ vključenih v program, zagotoviti zainteresiranim učencem 5 ur športne aktivnosti na teden (športna vzgoja in 2 uri športne aktivnosti v okviru programa ZŽS), odpravljati posledice negativnih vplivov sodobnega načina življenja (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti). S programom želimo zagotoviti otrokom, vključenim v program (ciljna skupina), priporočeno vsakodnevno strokovno vodeno vadbo, v skladu s priporočili EU smernic za telesno dejavnost in v skladu s Strategijo Vlade RS na področju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja, ki ima pozitivne učinke na zdravje otrok, hkrati pa jih spodbuja k oblikovanju vzorcev zdravega življenjskega sloga. V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 in Izvedbenim načrtom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014–2023 bo cilj programa povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.

Izvajalec razpisa: Zavod za šport RS Planica

Rok prijave na razpis: 3. 11. 2017