Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020

23. 10. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018–2020 (Uradni list RS št. 58/2017 z dne 20. 10. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih in kitajskih raziskovalcev v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov (v nadaljevanju: bilateralni projekti) v letih 2018–2020 na vseh znanstvenih področjih.

Prednost bodo imeli predlogi projektov in raziskovalne skupine, ki niso bili financirani v prejšnjih skupnih razpisih in prijave, ki bodo spodbujale mlajše raziskovalce, predvsem na  podoktorski ravni, pri katerih od njihovega zagovora prvega doktorata ni minilo več kot pet let. Upošteva se leto zagovora doktorata.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 19. januarja 2018, do 12. Ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije