Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2017

2. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017) Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom-A 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 22/17 in 38/17:

I. Četrta točka prvega poglavja javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se po novem glasi: 
»4. Skupna višina razpisanih posojil za vse namene je 6.000.000,00 EUR.«.

II. V prvi točki tretjega poglavja javnega razpisa 
»Rok in način prijave« se doda dodatni razpisni rok za oddajo prijav, in sicer 30. 11. 2017.

III. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.
regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad