Show menu

Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018«

2. 11. 2017
Popravek (Uradni list RS št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017) Javnega razpisa za sofinanciranje »Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2018« v okviru Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe (Uradni list RS, št. 52/17, z dne 22. 9. 2017) 

Podaljša se rok za oddajo vlog. 
Posledično se spremenijo naslednje točke javnega razpisa:
7.1. Rok za prejem vloge:
Spremeni se rok za prejem vloge na javni razpis na 7. 12. 2017 do 12. ure.
7.2. Datum odpiranja vlog:
Spremeni se rok odpiranja vlog na 7. 12. 2017 ob 14. uri.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor