Show menu

Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov ...

2. 11. 2017
Javni razpis »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2 (Uradni list RS št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017)

Cilj javnega razpisa je zaposlitev brezposelnih mladih starih od 15 do vključno 29 let z namenom pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin za delo z otroki s posebnimi potrebami in s tem povečevanje njihove zaposljivosti.

Področja, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k specifičnemu cilju so: spodbuda za zaposlovanje mladih brezposelnih oseb, starih do vključno 29 let, predvsem iskalcev prve zaposlitve in dolgotrajno brezposelnih mladih, z namenom pridobivanja praktičnih delovnih izkušenj. 
Na ta način sledimo priporočilom vrednotenj in Unije, vključno Evropske komisije za programiranje OP, ki je ocenila, da morajo biti ukrepi za zaposlovanje osredotočeni na potrebe posamezne ciljne skupine. Javni razpis predstavlja prav takšen  ukrep, saj vključuje mlade brezposelne, ki bodo delovne izkušnje nabirali na področju posebnih potreb otrok s posebnimi potrebami, s čimer si bodo pridobili znanje in kompetence na tem specifičnem področju, s tem pa se bo povečala njihova zaposljivost in možnost zaposlitve v bodoče.

Rok za prejem ponudb: 13. 11. 2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1573