Show menu

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu

2. 11. 2017
Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu (Uradni list RS št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017)

Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Slovenci, ki živijo po svetu, so slovenske skupnosti in posamezniki, ki ne živijo in delujejo na območju poselitve slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah oziroma v zamejstvu.

Cilji javnega razpisa so:
  1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
  2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  3. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  4. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu,
  5. medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje rednega delovanja/programa in projektov, ki izpolnjujejo namen in cilje javnega razpisa.

Izvajalec razpisa: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu