Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti

14. 11. 2017
Sprememba (Uradni list RS št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017) Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017.

Sprememba meril na ukrepu Gradnja pločnikov Merilu »Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina pločnika večja od 3 m«, ki je bilo točkovano z do 30 točk, se zmanjša največje možno število točk:
  • Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina večja od 3 m – do 10 točk
Merilu »Površine za pešce so fizično ločene od površin za kolesarje« se kategoriji »Višinska razlika ali vmesni zeleni pas in kolesarska steza ali pot« zniža točkovanje iz 20 na 10 točk, kategoriji »Višinska razlika (kolesarji na cesti)« iz 10 na 5 točk.
Med merila se doda novo merilo:
Povprečna širina pločnika – do 30 točk

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo