Show menu

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018

14. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 (Uradni list RS št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017)

Predmet Javnega razpisa za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 je sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2018, ki jih izvajajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki imajo v ustanovitvenem aktu ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje, oziroma pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, določene v javnem razpisu, ali je njihovo delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.

Rok za oddajo prijave 5. 12. 2017 do 15:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti