Show menu

Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije«

14. 11. 2017
Javni razpis »Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije« (Uradni list RS št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov dveh operacij, ene v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in ene v Kohezijski regiji zahodna Slovenija, ki bosta uspešno oblikovali transnacionalno partnerstvo s partnerjem/i iz vsaj še ene države članice EU, ki bo(do) izbran(i) iz seznama dostopnega na spletni strani https://ec.europa.eu/esf/transnationality/partners-search.

Končni cilj vsake operacije je oblikovanje novega zadružnega poslovnega modela, ki bo na dolgi rok prekarnim delavcem omogočil:
  • dostojno zaposlitev in večjo socialno varnost,
  • boljši dostop do trga in dodatnih prihodkov,
  • zmanjšanje administrativnih ovir pri poslovanju,
  • povečanje njihove socialne vključenosti preko povezovanja v okviru subjektov socialne ekonomije, predvsem zadrug,
  • inovativne rešitve za obravnavo njihovih specifičnih potreb.

Rok za prejem ponudb: 04.12.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo