Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018–2020

14. 11. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018–2020 (Uradni list RS št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017)

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Državo Izrael in s tem omogočanje poglobljenega znanja ter znanstveno-tehnološkega napredka na strateško pomembnih področjih s sodelovanjem slovenskih in izraelskih raziskovalcev, okrepiti sodelovanje v okviru Obzorja 2020 in spodbuditi skupne prijave na razpise EU na področju raziskav in inovacij ter na druge mednarodne razpise ter povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih izraelskih raziskovalcev v Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dvoletnih bilateralnih raziskovalnih projektov predvidoma v obdobju od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  1. Inovativno upravljanje z vodami in tehnologije spremljanja (vključno s spremljanjem na daljavo) / Innovative water management and monitoring technologies (including remote sensing) in
  2. Digitalni vidiki raziskav na področju družboslovja in humanistike / Digital aspects of research in socialscience and humanities.

Rok za oddajo prijav 31. 1. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

https://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Izrael/razpisi/17/razp-izrael-18-20.asp