Show menu

Objava izbora projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

20. 11. 2017
Objava izbora projekta (Uradni list RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017) oziroma izida javnega razpisa, št. 430-452/2017 izvajanja projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 31/17, pod objavo Ob-2550/17, z dne 30. 6. 2017, in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve